Ramovske skele

Ramovske skele preduzeća WYOMING d.o.o. su tipa "LR 1" i namenjeni su za rad na objektima visokogradnje. Namenjena za radove na fasadama, tornjevima i sl. a karakteriše je brza montaža (demontaža). Pripadajući elementi za ramovske skele su izrađeni prema važećim standardima i propisima i atestirani su na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za mehanizaciju:

Maksimalno dozvoljeno opterećenje konstrukcione skele: 300 daN/m2.

Maksimalno dozvoljeno opterećenje stope skele:

Svi cevni elementi skele zaštićeni su od korozije bojom po RAL 3020.

PRIMER MONTAŽE RAMOVSKE SKELE TIPA BOCCOLE

Elementi na stanju
Elementi na stanju
Ramovi na stanju
Ramovi na stanju
Ramovska skela2
Ramovska skela2
Ramovska skela
Ramovska skela
Ramovska skela1
Ramovska skela1
Ramovska skela siva
Ramovska skela siva
Replika Terazija
Replika Terazija
Replika Terazija1
Replika Terazija1
Stopa podesavajuca 0.7m 1
Stopa podesavajuca 0.7m 1
replika Terazija Ramovska
replika Terazija Ramovska