Podupirači

Podupirači tipa GPT klase B prema EN 1065

 • Proizvodimo ih prema zahtevima standarda EN 1065
 • Podupirači izrađeni od čeličnih cevi i čeličnog lima - C.0361 (St 37-2)
 • Unutrašnja cev Ø48,3x3,5 mm
 • Spoljašnja cev Ø60,3x3 mm
 • Navojna cev Ø60,3x4 mm sa navrtkom za fino podešavanje (navojna cev je zavarena na spoljnu cev)
 • Ravne pločice dimenzija ‡8x120x120 mm
 • Osigurač Ø14 mm (St 52-3)
 • Antikoroziona zaštita podupirača i osigurača postupkom cinkovanja prema ISO 2081ž86
 • Navrtka sa ručicom od nodularnog liva, zaštićena crvenom zaštitnom bojom po RAL 3020
 • Zažtita od povrede ruke prema zahtevima EN 1065
 • Obezbeđeni od slučajnog razdvajanja podupirača - neispadanja unutrašnje cevi
 • Ispitani i sertifikovani u Naučnoistraživačkoj laboratoriji bp u Pragu, Republika Češka i Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu.

PODUPIRAČ GPT

Adresa

WYOMING d.o.o. 
Vodovodska 166f 
Beograd

Telefon

Tel.: +381 11 250 9915 
Kancelarija: +381 63 633 616

E-mail

wyomingeunet.rs