Ramovske skele

Ramovske skele preduzeća WYOMING d.o.o. su tipa "LR 1" i namenjeni su za rad na objektima visokogradnje. Namenjena za radove na fasadama, tornjevima i sl. a karakteriše je brza montaža (demontaža). Pripadajući elementi za ramovske skele su izrađeni prema važećim standardima i propisima i atestirani su na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za mehanizaciju:

 • ramovi
 • horizontale
 • dijagonale
 • male horizontale
 • parapeti (elementi ograde)
 • osigurači
 • radne površine sa i bez otvora
 • točkovi i stope
 • merdevine
 • kuke za ankerisaje skele

Maksimalno dozvoljeno opterećenje konstrukcione skele: 300 daN/m2.
Maksimalno dozvoljeno opterećenje stope skele:

 • Normalni elementi: 682 daN
 • Bočni elementi: 1010 daN

Svi cevni elementi skele zaštićeni su od korozije bojom po RAL 3020.

Adresa

WYOMING d.o.o. 
Vodovodska 166f 
Beograd

Telefon

Tel.: +381 11 250 9915 
Kancelarija: +381 63 633 616

E-mail

wyomingeunet.rs